Halaman

Agama Islam Di Mata Dunia

0 komentar

Ahir ahir ini dunia memandang Islam identik dengan teroris, Islam agama teroris, setiap ada keributan di dunia selalu Islamyang di salahkan dan ujung ujungnya muncul pandangan kalau Agama Islam adalah Agama di sebar dengan kekerasan dan peperangan, benarkah itu, itu pandangan yang keliru, karena Agama Islam mengajarkan tentang kedamaian, islam adalah kedamaian dan Islam di sebarkan dengan damai bukan
kekerasan, mari kita buktikan. Allah SWT dalam Al-Qur’an telah berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 256 yang artinya :
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.( Al- Baqarah Ayat 256)
Dilihat dari firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 256 tersebut diatas, dijelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang di sebarkan dengan damai artinya Ajaran agama Islam tidak memaksakan orang untuk masuk agamaIslam, Islam disebarkan dengan Hikmah bukan dengan pedang atau kekerasan seperti adanya pandan peperangan. Tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan ajaran Islam selebihnya merekan bebas menentukan pilihan agamamereka masing masing.
Salah satu bukti: Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan yahudi di Madinah yang isinya bahwa Agama Islam dan Yahudi penduduk Madinah dan mereka berhak menjalankan agama yang  di anut, Di  zaman Umar, diberikannya perlindungan dan jaminan keselamatan untuk penduduk Baitul Maqdis dan Salib, gereja gereja tidak boleh diganggu oleh siapapun.
Dari penjelasan diatas, apakah Islam masih dianggap sebagai agama teroris, Agama Islam yang di sebarkan dengan peperangan? Kita kembalikan pada : Pandangan siapa dan dari segi apa pandangan itu.


Demikian Ulasan Tentang agama-islam-di-mata-dunia

Dunia Article